18 ειδικότητες μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, στις δομές του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις δομές του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. υπάρχουν 18 ειδικότητες και πιο συγκεκριμένα:

*Παραρτήματα Δράμας: (1) ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, (2) ΥΕ βοηθητικών εργασιών. καθαριότητας, (1) ΥΕ βοηθών μαγείρων, (2) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών και (1) ΠΕ δασκάλων.
**Παραρτήματα Καβάλας: (2) ΥΕ γενικών καθηκόντων, (1) ΤΕ διοικητικού, (1) ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγής και (1) ΠΕ φυσικής αγωγής.
***Παράρτημα Ξάνθης: (1) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών, (1) ΠΕ δασκάλων ειδικής αγωγης και (1) ΠΕ ψυχολόγων.
****Παράρτημα Κομοτηνής: (1) ΔΕ κοινωνικών επιμελητών, (1) ΔΕ μαγείρων και (1) ΠΕ ψυχολόγων.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έως και Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ακολουθείστε αυτόν τον σύνδεσμο.