Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού, σύμφωνα με την υπ. αριθμό θέμα 1ο 1/41ης Συνεδρίασης / 27ης – 09 -2018 Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. “περί εγκρίσεως των οριστικών πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  έτους 2018-2019”, οι οποίοι έχουν ως εξής:

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ