Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μάτσικας Νικόλαος 2510 241 913 και Αμπατζή Μερόπη 2510 241 915.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και μία μόνο κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/-ας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-11-2018 έως και 15-11-2018.

Διευκρίνιση: Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους και όλες που επιθυμούν να κάνουν αίτηση και πληρούν τα κριτήριά της είτε είναι άνεργοι/-ες είτε όχι.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
113 ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών 1 12 μήνες

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
319 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών                    1 12 μήνες

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
320 ΔΕ Τεχνικού – Ειδικότητα Μαγείρων 1 12 μήνες
305 ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1 12 μήνες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ