Στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) (εκδόθηκε στις 25-8-2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους/-ες, εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε στις 26-8-2015 (10 π.μ.) και λήγει στις 14-9-2015 (12 μ.μ.).