Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • Τον Πρόεδρο κ. Μπαϊρακτάρη Κων/νο, τη Διοίκηση και όλα τα μέλη του Σωματείου Χειριστών και Βοηθών Μηχανημάτων Ν. Δράμας (Ηπείρου 02,Δράμα) για την κατάθεσή τους αντί Δωρεάς σε 34 προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ισάριθμων φιλοξενουμένων του Παραρτήματος, συνολικά του ποσού των 300,00 Ευρώ.-

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φιλιππίδου Μαρίνα