Το Παράρτημα στεγάζεται σε ιδιόκτητο διατηρητέο κτήριο, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και οι εξωτερικές όψεις του αναπαλαιώθηκαν πρόσφατα.