ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2024

Ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης, ελαιολιπαντικών & υδραυλικών υγρών προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών των έξι (6) Παραρτημάτων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 291.373,50€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download