Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί 2017-03-08T13:26:47+00:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ‐ αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης ‐ [...]

Προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης εννέα (09) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :     Η αίτηση υποψηφιότητας [...]

Διακήρυξη 15η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – μεταφορά και πλήρως τοποθετημένου για χρήση, συνθετικoύ χλοοτάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας

Διακήρυξη  15η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια – μεταφορά και πλήρως τοποθετημένου για χρήση,  συνθετικoύ χλοοτάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παραρτήματος  Προστασίας Παιδιού Καβάλας του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη [...]

Διακήρυξη 14η 2017 – Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

Διακήρυξη  14η 2017 Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών  των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € [...]

Διακήρυξη 13η 2017 – Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13η/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € χωρίς τον Φ.Π.Α. [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Δράμας». Το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 12η 2017 – Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διαγωνισμού (Προμήθεια καυσίμων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12η/2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης – ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 11η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ιατρικός – Παραϊατρικός εξοπλισμός)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την προμήθεια: Καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών , τεμάχιο ένα (01) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13% , χωρίς Φ.Π.Α. 1.415,93 €. [...]

Διακήρυξη 10η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2017 Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για ένα έτος. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως δέκα  χιλιάδες εκατό ευρώ  (10.100,00€) CPV: 85121000-3 (ιατρικές υπηρεσίες) [...]

Διακήρυξη 9η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς: με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο  Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής με ειδικότητα  γενικής ιατρικής  ή  παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ειδικότητα [...]

Load More Posts