Επίσκεψη του 26ου Νηπιαγωγείου Δράμας στο τμήμα Α.μεΑ. του Π.Χ.Π. Δράμας

Στις 23/03/2017 το 26ο Νηπιαγωγείο Δράμας επισκέφθηκε για άλλη μια φορά το Τμήμα Α.μεΑ.. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν δουλεύοντας με τον πηλό στο εργαστήριο κεραμικής και με τα φυτά στο θερμοκήπιο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικοποίησης και της επαφής των εκπαιδευομένων μας με τους/τις μαθητές/-ριες σχολείων που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Φεύγοντας τα νήπια πήραν μαζί τους λαχανικά από το θερμοκήπιο ενώ τα κεραμικά που κατασκεύασαν θα τους σταλούν αφού ψηθούν.