Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Διεθνούς Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Εθελοντών, που έλαβε χώρα στη Βενετία 22-25 Απριλίου 2016, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου CIVILPROTECTION FOR ALLCP4ALL το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε εθνικό επίπεδο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 13/6/2016 και ώρα 17.30μμ στο Ξενοδοχείο Lucy.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από στελέχη φορέων Πολιτικής Προστασίας, ψυχολόγους, εταίρους του έργου και εθελοντές.

Το εν λόγω σεμινάριο αποτελεί προεργασία της άσκησης ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο 2016 με συμμετοχή εταίρων και εθελοντών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Λίγα λόγια για το έργο

Το πρόγραμμα CP4ALL – Πολιτική Προστασία για Όλους αναπτύχθηκε για να ανταποκριθεί στη  ανάγκη που εκφράζεται από διάφορους οργανισμούς πολιτικής προστασίας και την τοπική αυτοδιοίκηση: έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών με πιστοποιημένες δεξιότητες στην αντιμετώπιση των αναγκών των. Το έργο CP4ALL στοχεύει στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων προετοιμασίας των φορέων πολιτικής προστασίας προς όφελος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – κυρίως των παιδιών – σε έκτακτες καταστάσεις, κυρίως μετά από ένα καταστροφικό συμβάν, όταν απαιτείται συχνά από τους πολίτες να ζήσουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, εξαιτίας της πρόσκαιρης αδυναμίας να μείνουν στα σπίτια τους. Το έργο θα εκπαιδεύσει στελέχη που δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς Πολιτικής Προστασίας και/ή του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων Εθελοντικών Οργανώσεων, οι οποίοι είναι ικανοί να διαχειρισθούν τις ανάγκες των παιδιών παιδιά και άλλων ευάλωτων κατηγοριών ατόμων, στη φάση που ακολουθεί ένα καταστροφικό συμβάν. Τα στελέχη αυτά θα είναι εκπαιδευμένα να λειτουργούν σε διεθνές περιβάλλον, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις χώρες που υλοποιείται το έργο αλλά και ευρύτερα.

 

 

Η πρόσκληση του σεμιναρίου σε αρχείο pdf

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου σε αρχείο pdf

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

 

Σωτήριος Σωτηρίαδης