Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διορίστηκε το πρώτο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από :

  • Φιλιππίδου – Μανιού Μαρίνα, Δικηγόρο, ως Πρόεδρο.
  • Φιλιππίδη Γεώργιο, Κοινωνικό Λειτουργό, ως Αντιπρόεδρο Α΄.
  • Γεωργιάδη Νικόλαο, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό ως Αντιπρόεδρο Β΄.
  • Πάπατζη Χρύσα, Δημόσιο Υπάλληλο, ως μέλος.
  • Σαρχοσίδη Αριστείδη, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό, ως μέλος.
  • Ζαφειροπούλου Φωτεινή, ως εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας των ΑΜΕΑ.
  • Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του Φορέα.

Αναπληρωτές των παραπάνω ορίστηκαν η κ. Παπουτσή Μήττα Βασιλική ως αναπληρωματική Πρόεδρος, η κ.Κουτεκίδου Μεταμόρφη ως αναπληρωματική Α Αντιπρόεδρος, ο κ.Κωνσταντινίδης Δημήτρης ως αναπληρωματικός Β Αντιπρόεδρος, η κ.Βορίδου Αναστασία ως αναπληρωματικό μέλος, ο κ.Τσίτσιος Παναγιώτης ως αναπληρωματικό μέλος και ο κ. Κρεμύδας Σμάραγδος ως αναπληρωματικό μέλος (της Εθνικής Συνομοσπονδίας των ΑΜΕΑ).

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα έχει στο Οργανόγραμμά του την εύρυθμη και σωστή λειτουργία όλων των Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα σε θέματα Προστασίας του Παιδιού και της Οικογένειας, των ΑΜΕΑ, Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων, ήτοι του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Καβάλας, του Κέντρου Προστασίας Αρρένων Δράμας, των Θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων Δράμας και Ελευθερούπολης και του Θεραπευτηρίου Παίδων Κομοτηνής. Επίσης θα αναλαμβάνει δράσεις προνοιακού χαρακτήρα για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η λειτουργία του θα εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Έδρα του νέου ΝΠΔΔ ορίζεται ο Δήμος Καβάλας και ειδικότερα το Παράρτημα του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Καβάλας (πρώην Παιδόπολη Καβάλας).

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος

Μαρίνα Φιλιππίδου