Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών ψυχιατρικής παρακολούθησης των περιθαλπομένων στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ 4 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού,  υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την  12-04-2021 και λήγει την  21-04-2021.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ: Download

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ: Download

Δείτε την αίτηση ΣΜΕ 4 εδώ: Download