Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

  • την κα Καλαποτλή Ελένη (Σίνα 51, Δράμα) για την οικονομική ενίσχυση δέκα (10) πρώην φιλοξενουμένων του Παραρτήματος μας συνολικά με το ποσό των πενήντα (50, 00) ευρώ.
  • τα Θερμοκήπια Δράμας Α.Ε. για τις πιπεριές για γέμισμα που προσέφεραν για τα παιδιά της Μονάδας μας .

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σωτήριος Σωτηριάδης