Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 08η -08-2022 και λήγει την 17η -08-2022 .

Ολόκληρη η προκήρυξη , το έντυπο των αιτήσεων και το Παράρτημα ανακοινώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ www.kkppamth.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 11 ΕΔΩ: Download

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΔΩ : Download

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ. ΕΔΩ : Download