ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΟΣΩΠΙΚΟΥ

(αριθμ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  6247/11-9-2017)

 

ΚΩΔ.ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ    
118 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 1 ΜΠΟΓΑΤΙΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
320 ΔΕ Τεχνικού Μαγείρων 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ    
209 ΤΕ Λογοθεραπευτών 1 ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ    
109 ΠΕ Κοινωνικών  Λειτουργών 1 ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
305 ΔΕ  Αδελφών Νοσοκόμων 1 ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ    
111 ΠΕ Ψυχολόγων 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
311 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγων 1 ΖΗΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
314 ΔΕ Τεχνικού- Ειδικότητας Οδηγού 1 ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(αριθμ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  7162/11-10-2017)

 

ΚΩΔ.ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ    
305 ΔΕ  Αδελφών Νοσοκόμων 1 ΚΥΡΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
305 *ΔΕ  Αδελφών Νοσοκόμων* 1 ΔΑΛΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ    
305 ΔΕ  Αδελφών Νοσοκόμων 1 ΦΙΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

*Η Θέση ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής αφορά το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης .

 

Πίνακας προσληπτέων επικουρικού προσωπικού