για το ποσό των 5.000 που συγκεντρώθηκε από την ενέργεια των Χριστουγέννων 2014 ( Νοιάζομαι. Μπορώ, Στηρίζω) και που θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους από το κατάστημα Ραψάνης-Καβάλας, για την κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών  της Μονάδας μας.