Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Καβάλας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Καβάλας2016-12-29T16:32:02+02:00

Προσωρινά Αποτελέσματα προκήρυξης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων στο Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού τεσσάρων (4) ειδικοτήτων, κατά χρόνο εμπειρίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν θέμα 1ο 2/ 9ης Συνεδρίας / 21/02/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου Κοινωνικής [...]

Δημόσιος Διαγωνισμός Συνοπτικού Μειοδοτικού Χαρακτήρα για Υγρά Καύσιμα

Δημόσιος Διαγωνισμός Συνοπτικού Μειοδοτικού Χαρακτήρα για Υγρά Καύσιμα για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων ( πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως [...]

Δημόσιος Μειοδοτικός Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Τροφίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2019 Δημόσιος Μειοδοτικός Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Τροφίμων σε Ευρώ (€) Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών διατροφής των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α. Μ. Θ. (Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων [...]

Πρόγραμμα απασχόλησης νέων επιστημόνων στο Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. μέσω του ΟΑΕΔ (updated)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας [...]

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού είκοσι τριών (23) θέσεων στο Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/– χων για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.-Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Για την επιλογή αναδόχου/–χων για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών έξι(6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης: Α) το [...]

(Επαναληπτικός)Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της κεντρικής υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 Προϋπολογισμός:Έως τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά(30.246,83€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και επτά λεπτά (37.506.07€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή Προθεσμία [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προμήθεια νωπών ψαριών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια νωπών ψαριών των τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.: Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας Προϋπολογισμός [...]

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ : « Eπανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της σε συνέχεια της [...]

Διακήρυξη 8η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου –χων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των 6 Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα 1 έτους

Διακήρυξη 8η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  των έξι (06)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οδηγού στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια  [...]

Διακήρυξη 7η 2016 Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διακήρυξη 7η 2016 Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού   Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € [...]

Διακήρυξη 6η 2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διακήρυξη 6η 2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού   Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.   Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ :  «  Επανάληψη Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύστερα [...]

Δημοσίου Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών διατροφής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.   2 η/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας και [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο ΠΧΠ ΚΑΒΑΛΑΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύστερα από  την [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 1 η/2016 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1 η/2016 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας και προϊόντα [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών oδηγού στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την απόφαση του θέματος 6ο 1 /2ης συνεδρίασης του 2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήρι-ξης του εργαστηρίου Κεραμικής του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την Απόφαση θέματος 2ο 4 /1ης συνεδρίασης/07-01-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την επανάληψη διενέργειας πρόσκλη-σης εκδήλωσης [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργα-σίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 2ο 11 απόφασης της 1ης/7-1-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την επανάληψη διενέργεια πρόσκλησης [...]

Δελτίο Τύπου 26-6-2014

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα μέλη του Παραρτήματος Χρονίων ΠαθήσεωνΚαβάλας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά : Την Εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε, Σούπερ Μάρκετ [...]