Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα προστασίας παιδιού Καβάλας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα προστασίας παιδιού Καβάλας2017-03-08T13:27:27+02:00

Δελτίο Τύπου – 03/08/2017: Υλοποίηση του σχεδίου «Δικαίωμα στη στέγη και την εργασία»

Είκοσι τρείς προγραμματικές συμβάσεις με δήμους και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υλοποίηση του σχεδίου «Δικαίωμα στη στέγη και την εργασία», υπέγραψε σήμερα η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. [...]

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ : « Eπανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της σε συνέχεια της [...]

Διακήρυξη 8η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου –χων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των 6 Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα 1 έτους

Διακήρυξη 8η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  των έξι (06)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Διακήρυξη 11η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

Διακήρυξη 11η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την προμήθεια  Υγρών Καυσίμων  θέρμανσης και κίνησης   καθώς και ελαιολιπαντικών  για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Δημοσίου Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών διατροφής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.   2 η/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας και [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 1 η/2016 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1 η/2016 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας και προϊόντα [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργα-σίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 2ο 11 απόφασης της 1ης/7-1-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την επανάληψη διενέργεια πρόσκλησης [...]

Load More Posts