ΘΕΜΑ: «Β΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με αριθ. Θέμα 7o 4/24ης Συνεδρίασης/09-06-2016  Απόφασής του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ