Αποφάσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π-Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π-Α.Μ.Θ.   Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχοντας υπόψη  τις απαραίτητες διατάξεις,   Αποφασίζουμε A.Την έγκριση των πινάκων  επιτυχόντων υποψηφίων και προσληπτέων επικουρικού προσωπικού 32 θέσεων  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ λόγω εκτάκτων αναγκών για [...]

Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. Δείτε τη Απόφαση εδώ: Download

Ορθή Επανάληψη : Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π-Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. […]

Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. Όλοι οι διοριστέοι έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά […]

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού […]