Αποφάσεις

Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. Δείτε τη Απόφαση εδώ: Download

Ορθή Επανάληψη : Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π-Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. […]

Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. Όλοι οι διοριστέοι έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά […]

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού

Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού […]